Cookies op Club Pocillos

Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met ons gebruik van cookies in overeenstemming met Cookie Beleid. Lees meer over cookie gebruik op clubpocilloslanzarote.com

club pocillos
image01
image01
image01
image01

  Online reserveringssysteem

Online reserveringssysteem
Zonder tussenpersonen

Via onze website reserveert u rechtstreeks met ons, als bij onze receptie.

Betaling bij de receptie

Afhankelijk van de gekozen koers, alle of de meeste van uw reservering moet betalen bij de receptie.

Zonder kosten annuleren

Check in elke tarifaire periode om te annuleren zonder kosten. Niet van toepassing rate "niet terugbetaalbaar".

Lage Prijs Garantie

Als na de boeking een lagere prijs online, passen we de prijs.

Kortingen en voordelen

Speciale prijzen en voordelen voor frequente klanten.

Veilig reserveren

Onze site heeft een SSL-certificaat.

Geen verrassingen

De prijs is inclusief alle belastingen en heffingen.

Speciale verzoeken

Alleen onszelf kunnen bevestigen aan u aanvullende diensten of speciale wensen.

Juridische Opmerking

Club Pocillos, eigendom van Karmelan Invest SL, B35854413 en adres Avenida Las Playas 77, 35510 Puertodel Carmen, Las Palmas, informeert de gebruikers van de internetpagina's van Karmelan Invest SL voorwaarden voor de toegang en het gebruik.

  1.- De toegang tot en het gebruik van de Club Pocillos website is onderworpen aan de bepalingen en voorwaarden. Het gebruik van alle websites Karmelan Club Pocillos Invest SL impliceert volledige aanvaarding door de gebruiker van alle Algemene Voorwaarden van kracht elke keer dat de gebruiker toegang heeft tot het. Club Pocillos behoudt zich het recht voor om op elk ogenblik deze Gebruiksvoorwaarden

2. Intellectuele Eigendom.
De inhoud van de websites van Club Pocillos zijn onderworpen aan de wetgeving en / of Industrial auteursrecht. Rechten op inhoud worden door Club Pocillos of anderen gehouden als geschikt. Gebruikers kunnen alleen bekijken en een eigen kopie van de inhoud op voorwaarde dat deze kopie is uitsluitend voor hun persoonlijk en privé-gebruik is strikt verboden om te gebruiken voor commerciële doeleinden.

3.- Gebruiker verantwoordelijkheden voor het gebruik en de inhoud.
De gebruiker mag in geen geval te wijzigen of onderdrukken van de identificerende gegevens, indien aanwezig, van de rechten van Club Pocillos of derden.Gebruikers kunnen alleen toegang tot de inhoud door middel van de middelen of de procedures die beschikbaar zijn gesteld voor dit doel op de website van Club Wells of gebruikt op het internet voor dit doel, mits zij geen schending van de Intellectuele Eigendom / Industrial of enige vorm van betrekken schade aan Club Pocillos website en / of de informatie of diensten worden aangeboden.

Gebruikers zijn verplicht om de diensten en informatie van de website van Club Pocillos overeenstemming met de wet, deze algemene voorwaarden, fatsoen, goed gedrag en de openbare orde als correcte en rechtmatig gebruik van de diensten bevatte de volgende activiteiten niet langer uit te voeren zorg te gebruiken: een ) verspreiden van inhoud of propaganda van racistische, xenofobe, pornografisch, rechtvaardigen terrorisme of tegen de mensenrechten. b) het uitvoeren van elke handeling in strijd met de rechten van intellectuele eigendom en / of Industrial Invest Karmelan rechtmatige eigenaren; c) schade aan de computer systemen van Club Pocillos, haar leveranciers of derde partijen en / of in te voeren of de verspreiding van computervirussen, schadelijke software of andere systemen die kunnen beschadigen computersystemen, d) zendt publiciteit of ongevraagde e-mails of onbevoegd.

4.- afwijzingen en beperkingen van aansprakelijkheid - Club Pocillos is niet verantwoordelijk voor de informatie, diensten en / of producten die worden aangeboden en / of die door derden via de website van Club Pocillos of content die door anderen.
Club Pocillos is niet verantwoordelijk voor eventuele schade aan software of hardware van de gebruikers die kunnen voortvloeien uit de toegang tot Club Pocillos website of het gebruik van de informatie of applicaties daarin opgenomen.

Club Pocillos garandeert niet de geschiktheid, betrouwbaarheid, beschikbaarheid, tijdigheid of nauwkeurigheid van de informatie of diensten die in haar website, noch is verantwoordelijk voor incidentele of gevolgschade in verband met het gebruik van de inhoud van uw website.

Club Pocillos garandeert niet dat de inhoud van de website geschikt is of beschikbaar is buiten Spanje. In het geval dat alle of een deel van de inhoud van de website van Club Wells illegaal worden beschouwd in landen buiten Spanje, de toegang tot hen en het gebruik door gebruikers, is verboden, en als dit gebeurt zal uitsluitend de verantwoordelijkheid van de gebruikers, die verplicht zijn om te voldoen aan de geldende nationale wetgeving.

Het gebruik van de informatie en content die op de website van Club Pocillos en / of toegang tot andere websites van derden via verbindingen of "banden" die op de pagina weergegeven worden onder Club Pocillos de verantwoordelijkheid van die het uitvoeren van deze soort worden gemaakt activiteit, niet zijnde Club Pocillos enkele manier verantwoordelijk voor eventuele schade als gevolg van dergelijk gebruik of activiteiten.

5.- Club Pocillos reserves zonder voorafgaande kennisgeving te allen tijde het recht om de toegang tijdelijk op te schorten tot de website en het uitvoeren van de wijzigingen die het passend de website acht, diensten of informatie aangeboden, de presentatie of de positionering van deze en de voorwaarden dietoegang tot en gebruik van de website van Club Pocillos.

- Alle ontvangen via deze website informatie wordt overgebracht naar Club Pocillos kosteloos worden beschouwd.

- E-mail niet geldig beschouwd behoeve presenteren conclusies. Deze moeten worden gericht aan de Afdeling Juridische Raad van Club Pocillos, gelegen Avenida Las Playas 77, 35510 Puerto del Carmen, Las Palmas, die aangeeft in alle gevallen de te volgen procedure.

- Alle zaken met betrekking tot de Club Pocillos website worden beheerst door de Spaanse wet en zijn onderworpen aan de jurisdictie van de rechtbanken van Las Palmas, af te zien van elk privilege die van toepassing kunnen zijn.

 

 Online reserveringssysteem